Videregående lydstudieteknik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Videregående lydstudieteknik omfatter undervisning og kurser i:

  • live-optagelse og lydproduktion
  • videregående lydredigering
  • mastering

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af:

  • studie- og koncertoptagelse af musik og lyd
  • postproduktion og mastering.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdighed i:

  • at bruge lydstudiet og dets elementer på et videregående niveau
  • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner i studiet og live.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetence til:

  • at tilrettelægge og gennemføre lydproduktioner at enhver art 25
  • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker og –udstyr refleksivt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående lydstudieteknik
Prøveform
Praktisk
Prøven omfatter løsning af praktiske opgaver. Prøven har form af en bunden 3-dages
hjemmeopgave, hvor den studerende løser og besvarer problemstillinger inden for
områderne produktionstilrettelæggelse, live-indspilning, redigering og mastering af
lydstudieproduktioner.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Yderligere informationer

Besvarelsen bedømmes af eksaminator; opgaver, som eksaminator vurderer til karakteren - 3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Soundrecording
ModulkodeKAMUS201615
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulets placering er enten på 8. eller 9. semester.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet