Musik, lyd og flermodalitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der vejledes og undervises således i:

 • musik og lyd som udtrykssystemer i samspil med andre kulturelle udtryksformer
 • semiotik og narratologi
 • praktiske, teoretiske og konstitutive elementer i udvikling af musik og lyd i flermodale artefakter
 • udvikling og programmering af musik og lyd til audiovisuelle artefakter, tværkulturelle event og performance.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale teorier inden for musik og lyd i flermodal kontekst 
 • musik og lyd som betydnings- og udtrykssystemer 
 • betydningsdannelse og dynamik i flermodale artefakter.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musik og lyd i flermodal kontekst
 • at konceptualisere, programmere og udvikle musik til flermodale artefakter
 • at diskutere og reflektere over betydningsskabende samspil mellem forskellige modaliteter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig til musik og lyd inden for flermodale artefakter
 • at indgå i og bidrage til tværgående og flerfagligt samarbejde.

Undervisningsform

Modulet omfatter kurser, workshop og vejledte studier i musik, lyd og flermodalitet samt et kombineret praktisk og skriftligt arbejde.Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, lyd og flermodalitet
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven har form af en samtale på baggrund af en skriftlig redegørelse for en
eksamensportefølje bestående af et antal opgaver og projekter med og arbejdspapirer om
musik og lyd i audiovisuelle produkter og flermodale artefakter.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende er i stand til at arbejde konstruktivt og refleksivt med musik og lyd i flermodale kontekster og til at forholde sig analytisk og kritisk til flermodale artefakter.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Sound and Multi-modality
ModulkodeKAMUS201612
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi