Profileringsfag 3

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 2 afgrænsede felt. 

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  •  profileringsfagets egenart og karakter på højt niveau
  •  centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert
  • at udvikle og tilrette teknikker

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge, reflektere og formidle relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 3
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Ved prøven gennemfører, gennemgår og/eller fremlægger den studerende et opgivet materiale svarende til en varighed af 8-10 minutter. Evt. skriftlig eller lignende materiale, der gennemgås eller fremlægges ved prøven, skal afleveres til den aktuelle afleveringstermin for skriftlige arbejder. Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate metoder og teori, på nuancering og på sikkerhed i formidling.
Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Yderligere informationer

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet senest 2 måneder før den relevante eksamensperiodes start.

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 3
ModulkodeKAMUS201611
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet