Praksismodulet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et praksisforløb inden for det valgte fagområde (jf. § 7), normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet. Studerende på studieretningen i musikteknologi kan vælge at erstatte Praksismodulet af et valgfag.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om: 

  • centrale praksisrettede teorier og teknikker for det valgte fagområde
  • relevante formidlingsteknikker og metoder for fagområdet

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at planlægge og gennemføre projekter
  • at formidle projekter og praksisforløb under hensyntagen til kontekst og målgruppe

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere over og evaluere praksis- og formidlingsforløb
  • at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af praksis- og formidlingsforløb i relation til relevant teori.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodulet
Prøveform
Skriftlig
Prøven er i form af en individuel eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.

Eksamensporteføljen skal omfatte og behandle planlægning, gennemførelse og evaluering af
et formidlingsforløb i praksis.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPorteføljen skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Yderligere informationer

Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren - 3, 00, 02 eller 12 bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelPraksismodulet
ModulkodeKAMUS20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi