Musikanalyse, tydning og tolkning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og studier i musikanalyse og analyseteori samt et skriftligt arbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder i henhold til en af studienævnet godkendt temaramme
  • teoretiske og metodiske problemstillinger inden for analyse af musik og lyd i kontekst.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske implikationer inden for analyse af musik og musikrelaterede forhold i kulturel, historisk og teknologisk belysning
  • musikalske fænomeners tekstuelle konstitution, diskursbestemte fremtrædelse og kontekstuelle relativitet inden for en afgrænset temaramme.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og fortolke musikalske fænomener under inddragelse af kontekstuelle faktorer
  • at diskutere analytiske og metodiske implikationer på musikvidenskabelig grundlag.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener på et højt fagligt og videnskabeligt niveau
  • at inddrage genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i den videnskabelige beskæftigelse med musikalske fænomener i enhver kontekst.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikanalyse, tydning og tolkning (
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 10-dages hjemmeopgave. Emnet, der
vælges blandt et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den/de studerende mulighed
for at udfolde videregående færdighed i musikanalyse tydning og tolkning samt for at
reflektere over anvendte teoretiske synsvinkler og metodiske tilgange.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Analysis, Reading and Interpretation
ModulkodeKAMUS20143
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet