Emotionering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Emotionering omfatter undervisning i brugen af musik og lyd mhp. at fremkalde mentale og følelsesmæssige effekter i audiovisuelle medier. Der undervises således i:

  • psykologiske implikationer i computerspilslyd
  • anvendelsen af biofeedback-apparatur mhp. formning af lyd i computerspil i realtid.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • principper for emotionering vha. lyd i computerspil
  • grundlæggende psykologiske implikationer i relation til computerspil
  • grundprincipper i emotionspsykologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • brugen af kropssensorer (fx EEG og EMG)
  • integrering af en kropssensorer i en spil-engine.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere Kompetencer til:

  • at designe et biofeedback-system mhp. real-time styring af computerspilslyd iht. psykofysiologiske forhold
  • aflæsning af spilleraffekt og manipulation af spilleremotioner vha. dynamisk lydsyntese eller relevant brug af lydprocessering i realtid.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmotionering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet systemdesign, der er baseret på emotionering, og i en dertil hørende rapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelEmotioneering
ModulkodeKAMUS201416
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet