Digital komposition

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Digital komposition omfatter undervisning i

  • formprincipper og kompositions- og lyddesign-analyse
  • modellering og komposition vha. digitale medier
  • lyddesign og –programmering.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • komposition inden for afgrænsede genrer og stilgrundlag
  • samspil mellem valg af kompositoriske redskaber og produkt
  • metodiske implikationer ved brug af digitalteknologiske kompositionsstrategier.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at kortlægge og anvende afgrænsede kompositionsteknikker
  • at komponere musik og designe lyd ved hjælp af digitale redskaber

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  kompetencer til:

  • at udforme konstruktive kompositionsstrategier på baggrund af analyse
  • at vælge og anvende relevante digitale redskaber til kompositoriske opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital komposition
Prøveform
Skriftlig
Prøven omfatter løsning af en kompositorisk opgave ved hjælp af digitale redskaber. Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder en komposition inden for et afgrænset kompositorisk udtryk. Den studerende skal kortlægge den kompositoriske udtryksform gennem analyse af et eksempel, som vælges af den studerende blandt et antal forlæg, der stilles af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Eksamens opgaven løses ved hjælp af digitale redskaber.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Yderligere informationer

Besvarelsen bedømmes af eksaminator; opgaver, som eksaminator vurderer til karakteren - 3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Composition
ModulkodeKAMUS201414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi