Musik, lyd og flermodalitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, workshop og vejledte studier i musik, lyd og flermodalitet samt et kombineret praktisk og skriftligt arbejde. Der vejledes og undervises således i:

 • musik og lyd som udtrykssystemer i samspil med andre kulturelle udtryksformer
 • semiotik og narratologi
 • praktiske, teoretiske og konstitutive elementer i udvikling af musik og lyd i flermodale artefakter
 • udvikling og programmering af musik og lyd til audiovisuelle artefakter, tværkulturelle event og performance.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • centrale teorier inden for musik og lyd i flermodal kontekst 
 • musik og lyd som betydnings- og udtrykssystemer
 • betydningsdannelse og dynamik i flermodale artefakter.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om færdigheder i:

 • at analysere og beskrive musik og lyd i flermodal kontekst
 • at konceptualisere, programmere og udvikle musik til flermodale artefakter
 • at diskutere og reflektere over betydningsskabende samspil mellem forskellige modaliteter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at forholde sig til musik og lyd inden for flermodale artefakter
 • at indgå i og bidrage til tværgående og flerfagligt samarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, lyd og flermodalitet
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en samtale på baggrund af en skriftlig redegørelse for en eksamensportefølje bestående af et antal opgaver og projekter med og arbejdspapirer om musik og lyd i audiovisuelle produkter og flermodale artefakter.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende er i stand til at arbejde konstruktivt og refleksivt med musik og lyd i flermodale kontekster og til at forholde sig analytisk og kritisk til flermodale artefakter.

Prøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Sound and Multi-modality
ModulkodeKAMUS201410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet