Musikmanagement og kuratering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, casestudier og vejledte studier i Musikmanagement og kuratering samt et projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • grundlæggende forhold vedrørende produktion af musikalske event og performance i musik- og kulturliv
  • teori og metode inden for ledelse, økonomi, erhvervsjura og organisation
  • afgrænsning, tilrettelæggelse og styring af projektforløb.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier vedrørende projektledelse og –organisering
  • centrale bl.a. lovgivningsmæssige og kulturpolitiske forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at designe og fremlægge konkrete musik- og kulturlivsprojekter
  • at lede og gennemføre sådanne projekter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til problemstillinger vedrørende projektledelse i strategisk og økonomisk perspektiv
  • at indgå i og bidrage til musik- og kulturlivsprojekter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikmanagement
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje.
Porteføljen skal i form af korte essays, casestudier og arbejdspapirer omhandle teorier og
kulturpolitiske samt lovgivningsmæssige vilkår og bestemmelser, der er relevante for
musikmanagement. Porteføljen skal desuden indledes af en højst 4 siders redegørelse for
dens indhold.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen

Prøvens navnKuratering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten skal omhandle relevante teorier og metoder samt casestudier inden for kuratering.

Projektrapporten skal omhandle relevante teorier og metoder inden for kuratering og
evaluere de elementer der indgår i porteføljen. Porteføljen optræder som bilag til projektet og skal bestå af casestudier, konkrete projekter og arbejdspapirer samt gennemarbejdede, realiserbare projektoplæg inden for kuratering.

Projektrapporten må højst være på 10 sider for en studerende med tillæg af 5 sider for hver yderligere studerende.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen

Yderligere informationer

Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Management
ModulkodeKAMUS20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet