Profileringsfag 3

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående studier og undervisning i det under Profileringsfag 2 afgrænsede felt.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på højt niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert
  • at udvikle og tilrette teknikker.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge, reflektere og formidle relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 3
Prøveform
Praktisk
Ved prøven gennemfører den studerende et opgivet program af en varighed på 8-10 minutter. Ved bedømmelsen lægges der vægt på sikkerhed i brugen af adækvate teknikker, på udtryksmæssig nuancering og på sikkerhed i udtryk og karakter.

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet senest 2 måneder før den relevante
eksamensperiodes start.

Normeret prøvetid: 20 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Det godkendte program.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 3
ModulkodeKAMUS20139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet