Praksismodulet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til praksisrelateret teori og praktisk formidlingsteknik. Modulet omfatter desuden et praksisforløb inden for det valgte fagområde (jf. § 7), normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet. Studerende på studieretningen i musikteknologi kan vælge at erstatte Praksismodulet af et valgfag (jf. § 22-§ 24).

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter på videregående niveau
  • centrale praksisformer, teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder på videregående niveau
  • at anvende adækvate teknikker sikkert.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at reflektere og vælge relevante teknikker
  • at forholde sig kritisk-konstruktivt til egne præstationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksismodulet
Prøveform
Skriftlig
Prøve er i form af en individuel eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.

Eksamensporteføljen skal omfatte og behandle planlægning, gennemførelse og evaluering af
et formidlingsforløb i praksis. Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider.

Porteføljen skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPorteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -
3, 00, 02 eller 12 bedømmes tillige af en censor.
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module
ModulkodeKAMUS20136
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet