Profileringsfag 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter studier og undervisning i et afgrænset produktivt, performativt og/eller formidlende felt fx satsteknik, sang, klaver, musikledelse, musikformidling, lydproduktion, djing, o.l.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • profileringsfagets egenart og karakter
  • teknikker og metoder inden for profileringsfaget.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at udtrykke sig sikkert inden for profileringsfagets udtryksområder
  • at anvende adækvate teknikker.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge og begrunde relevante teknikker
  • at reflektere egne præstationer konstruktivt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfileringsfag 1
Prøveform
Praktisk
Ved prøven gennemfører eller fremlægger den studerende et opgivet program af en varighed på 5-7 minutter. Ved bedømmelsen lægges der vægt på brug af adækvate teknikker og på udtryksmæssig nuancering.

Normeret prøvetid: 15 min.

Programmet godkendes på forhånd af studienævnet senest 2 måneder før den relevante
eksamensperiodes start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Det godkendte program.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangle

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecial Subject 1
ModulkodeKAMUS20134
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Modulet placering er enten på 7. eller 8. semester.
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet