Musikinformatik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet musikinformatik beskæftiger sig med behandling af digital musikinformation i software-systemer, som er udviklet mhp. at udføre musikalske opgaver og at modellere sansning og kognition af musik. Der undervises i følgende emner:

 • digitale formater til repræsentation af musikalsk information, herunder både lyd (fx WAV, MP3) og symbolske formater (fx MIDI, MusicXML, MEI)
 • udvikling af computerprogrammer (vha. Java, C, Processing, Lisp, MatLab e.l.) mhp. håndtering og behandling af digital musik information 
 • computermodeller af musik-perception og -kognition under aktiviteter som at lytte, komponere, improvisere, udøve og analysere musik
 • søgemaskiner for musik-information
 • computer-baseret musikvidenskab og musikanalyse
 • algoritmisk komposition og generativ musik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • digitale formater og data-strukturer til repræsentation af musik
 • programmeringssprog og teknikker, algoritmer og datastrukturer som kan behandle musikinformation
 • hvordan musikkognition kan modelleres vha. computere 
 • grundprincipper i musikinformationssøgning
 • grundprincipper i computer-baseret musikvidenskab og algoritmisk komposition.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at repræsentere musikinformation digitalt
 • at udvikle programmer til at behandle digital musikinformation i forbindelse med komposition, musikanalyse, musikudøvelse og informationssøgning
 • at konstruere computerbaserede modeller af musikkognition og musikalsk adfærd i relation til komposition, analyse, improvisation og lytning.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at udforme og konstruere computerprogrammer, der muliggør autonom eller interaktiv behandling af digitale informationer inden for fx musikanalyse, komposition, musikinformationssøgning og musikkognition
 • at analysere og evaluere musikinformatik-systemer, der er udviklet mhp. at udføre musikalske opgaver autonomt eller interaktivt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikinformatik
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet software-produkt med tilhørende rapport.

Rapporten må højst være på 15 sider pr.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af det kombinerede praktiske og teoretiske arbejde lægges vægt på
de/den studerendes
- gennemgang og evaluering af relevante tidligere arbejder
- brug af egnede teknikker til konstruktion af softwareproduktet
- evne til mundtligt at indgå i en drøftelse af arbejdets problemstillinger og resultater
samt dets teoretiske grundlag.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med få eller uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Informatics
ModulkodeKAMUS201318
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi