Emotionering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget Emotionering omfatter undervisning i brugen af musik og lyd mhp. at fremkalde mentale og følelsesmæssige effekter i audiovisuelle medier. Der undervises således i:

  • psykologiske implikationer i computerspilslyd
  • anvendelsen af biofeedback-apparatur mhp. formning af lyd i computerspil i realtid.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • principper for emotionering vha. lyd i computerspil
  • grundlæggende psykologiske implikationer i relation til computerspil
  • grundprincipper i emotionspsykologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • brugen af kropssensorer (fx EEG og EMG)
  • integrering af en kropssensorer i en spil-engine.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  kompetencer til:

  • at designe et biofeedback-system mhp. real-time styring af computerspilslyd iht. psykofysiologiske forhold
  • aflæsning af spilleraffekt og manipulation af spilleremotioner vha. dynamisk lydsyntese eller relevant brug af lydprocessering i realtid.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmotionering
Prøveform
Mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet systemdesign, der er baseret på emotionering, og i en dertil hørende rapport. Ved bedømmelsen lægges der vægt på systemdesignets integrering af emotionering og på den studerendes evne til mundtligt at indgå i en drøftelse af de problemstillinger og resultater, der knytter sig til systemdesignet og den tilhørende rapport.

Rapporten må højst være på 10 sider pr. studerende, højst 15 sider ved individuelle skriftlige
fremstillinger.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med få eller uvæsentlige mangler.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
rapport

Fakta om modulet

Engelsk titelEmotioneering
ModulkodeKAMUS201316
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet