Musikpsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et projektmodul og der undervises i:

 • centrale teorier om musik som psykologisk, socialt og kulturelt fænomen
 • dertil knyttede videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning
 • centrale teorier om musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed
 • aspekter af musik som psykologisk, socialt og æstetisk-kulturelt fænomen
 • musikpsykologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til forståelsen af musik og dens funktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere  færdigheder i:

 • at identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem inden for det musikpsykologiske område, der forstås under feltet Musik og Menneske, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til den valgte problemstilling
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musik som psykologisk, socialt og æstetisk-kulturelt fænomen
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musiks funktioner i forhold til krop og bevidsthed .

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at designe og reflektere over et problembaseret projektforløb, samt indgå i fagligt samarbejde om at løse et fagrelateret problem
 • at forholde sig til grundlæggende musikpsykologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til forståelsen af musik og dens funktion.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikpsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved
individuelt udarbejdede rapporter.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder
målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål
med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede rapport

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic Psychology
ModulkodeKAMUS201315
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet