Musikvidenskabeligt emnestudium

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgfaget musikvidenskabeligt emnestudium omfatter undervisning i et afgrænset musikvidenskabeligt emne samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

  • et afgrænset emne i musik af enhver art
  • kilder, teori, analytik og metode i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsede musikalske fænomener i kontekst
  • musikalske fænomeners samspil med fx historiske, kulturelle, psykologiske forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse og relativere et musikvidenskabeligt emne
  • at bestemme, analysere og beskrive musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig refleksivt til receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med til musikvidenskabelige emner
  • at definere og løse opgaver metodisk og videnskabeligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikvidenskabeligt emnestudium
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet rapport. Ved bedømmelsen lægges der vægt på den skriftlige fremstillings sproglige præcision og nuancering og på den studerendes evne til mundtligt at indgå i en drøftelse af fremstillingens problemstillinger og resultater.

Fremstillingen må højst være på 10 sider pr. studerende, højst 15 sider ved individuelle
skriftlige fremstillinger.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med få eller uvæsentlige mangler.

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede rapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject
ModulkodeKAMUS201312
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulets placering er enten på 8. semester og 9. semester.
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet