Musikmanagement og kuratering

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser, casestudier og vejledte studier i Musikmanagement og kuratering samt et projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • grundlæggende forhold vedrørende produktion af musikalske event og performance i musik- og kulturliv
  • teori og metode inden for ledelse, økonomi, erhvervsjura og organisation 
  • afgrænsning, tilrettelæggelse og styring af projektforløb.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • grundlæggende teorier vedrørende projektledelse og –organisering
  • centrale forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at designe og fremlægge konkrete musik- og kulturlivsprojekter
  • at lede og gennemføre sådanne projekter.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til problemstillinger vedrørende projektledelse i strategisk og økonomisk perspektiv
  • at indgå i og bidrage til musik- og kulturlivsprojekter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikmanagement og kuratering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport samt den/de studerendes
portefølje.

Projektrapporten skal omhandle relevante teorier inden for musikmanagement og kuratering
og evaluere de elementer der indgår i porteføljen. Porteføljen skal bestå af casestudier,
konkrete projekter og arbejdspapirer samt gennemarbejdede, realiserbare projektoplæg
inden for musikmanagement og kuratering.

Projektrapporten må højst være på 15 sider for en studerende med tillæg af 10 sider for hver
yderligere studerende.

Normeret prøvetid: 45 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere de læringsmål som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12
blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets
læringsmål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Yderligere informationer

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje og redegørelsen herfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicmanagement and Curating
ModulkodeKAMUS20131
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Musik, Musikterapi, Psykologi, Art, Kommunikation og Teknologi