Klinisk improvisation 1

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er et kursusmodul, der omfatter videregående praktisk-musikalsk træning i klinisk-improvisatoriske færdigheder på hovedinstrument og akkompagnementsinstrument.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • improvisation ud fra forskellige stilarter og musikalske strukturer,
  • anvendelse af videregående musikterapeutiske improvisatoriske metoder
  • det klinisk-teoretiske grundlag for anvendelse af klinisk improvisation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende musikalske og terapeutiske improvisatoriske teknikker fleksibelt i klinisk arbejde ved brug af tonale, dissonerende og atonale musikalske stilarter
  • at kunne veksle mellem frie og strukturerede musikalske rammer
  • at skabe enkle og komplekse musikalske og terapeutiske overgange i kliniske improvisationer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til (på hovedinstrument og akkompagnementsinstrument/biinstrument):

  • at anvende forskellige musikterapeutiske metoder på en udtryksfuld, varieret og sammenhængende måde i klinisk improvisation
  • at reflektere over egne musikalsk-kliniske kompetencer, svagheder og styrker som musikterapeut

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk improvisation 1
Prøveform
Praktisk
Prøven består af 3 dele, hvoraf den studerende skal anvende hovedinstrument i to af de tre dele, og akkompagnementsinstrument/biinstrument i de to resterende dele. Den studerende vælger selv fordelingen. Hvis akkompagnementsinstrument er det samme som hovedinstrument, skal den studerende vælge et bi-instrument.

a) en improvisation med to overgange med udgangspunkt i et billede, givet af eksaminator,
b) en duet med eksaminator baseret på klient-terapeutrollespil
c) en improvisation der demonstrerer kontraster mellem frie og strukturerede stilarter.

Normeret prøvetid: 20 min.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer min. 80 % tilstedeværelse
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Improvisation 1
ModulkodeKAMTP20142
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musikterapi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet