Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sætter fokus på brugen af portfolio som metode i et læringsteoretisk og didaktisk perspektiv. De studerende indføres gradvist i anvendelsen af portfolio.

Det forudsættes, at den studerende aktivt anvender portfolio og derigennem får praktisk erfaring med metoden. Modulet indeholder et teoriforløb, udarbejdelse af e-baseret portfolio samt obligatorisk deltagelse i studenterudviklingssamtaler (SUS) 1 gang pr. semester på 7., 8. og 9. semester. Ved studenterudviklingssamtalerne gøres der status over den studerendes kompetencer i relation til uddannelsens mål og den enkelte studerendes individuelle mål. I den sidste del af uddannelsen sættes i stigende grad fokus på den studerendes udvikling i forhold til arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer med afsæt i læringsportfolio.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

  • læringsteoretiske og didaktiske perspektiver på portfolio som metode til individuel og kollektiv læring og kompetenceopbygning
  • portfolio-anvendelse i uddannelsesinstitutioner og i organisationer
  • læringsteoretiske, didaktiske og kommunikationsteoretiske perspektiver på den faglige udviklingssamtale (studenterudviklingssamtalen og medarbejderudviklingssamtalen) samt evne til at identificere videnskabelige problemstillinger i forbindelse med brugen heraf.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis
Prøveform
Mundtlig
En intern mundtlig individuel prøve i Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale i teori og praksis (Learning Portfolio and Professional Development Dialogue in Theory and Practice). Prøven foregår gennem:
1) Aktiv deltagelse (tilstedeværelse) i undervisning på 7., 8. og 9.semester.
2) Aflevering af SUS-skemaer (3 stk.) med efterfølgende godkendelse af SUS-samtalepartneren.
3) Gennemførelse af SUS-forløb (3 samtaler på 7., 8. og 9. semester)
4) En afsluttende mundtlig prøve (se nedenfor)
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen mundtlige præsentation - samt efterfølgende dialog og diskussion - skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Portfolio and Professional Development Dialogue in Theory and Practice
ModulkodeKALFP20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
FakultetDet Humanistiske Fakultet