Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indenfor temarammen om design bygges der videre på opnået viden, opnåede færdigheder og kompetencer fra uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i globale betingelser og muligheder for læring og kompetenceudvikling samt design og gennemførelse af læreprocesser i internationale organisationskontekster.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • globale betingelser og muligheder for voksnes kompetenceudvikling 
 • teoretiske paradigmer inden for komparativ uddannelses- og organisationsforskning
 • teorier om didaktik og pædagogik med særligt henblik på facilitering af voksnes læring og kompetenceudvikling
 • uddannelseskultur, uddannelsestradition og læringssyn i forskellige samfund og regioner
 • design af kompetence- og læringsbaserede forandringsprocesser i internationale organisationskontekster

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at beskrive og analysere rammer og betingelser for uddannelse, kompetenceudvikling og læring i internationale kontekster, herunder at foretage komparative analyser
 • at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af sociale processer i internationale organisationskontekster med henblik på at afdække samfundsmæssige og kulturelle aspekters betydninger for læring og forandringsprocesser
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt valgmodulets videnskabelige teorier og metoder
 • at designe uddannelse samt kompetence- og læringsbaserede forandringsforløb, der tager højde for kulturelle betydninger og samfundsmæssige rammebetingelsers betydninger
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper
 • Reflektere over egne interkulturelle kompetencer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området læring og forandring i internationale organisationskontekster
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring samt kompetence- og læringsbaserede forandringsforløb i internationale organisationskontekster gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • på videnskabeligt niveau at kunne indtænke og inddrage konsekvenser og betydning af social og kulturel kompleksitet i analyse og design af internationale organisationers kompetence-, forandrings-og læringsaktiviteter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUddannelse og kompetenceudvikling i internationale organisationskontekster
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelEducation and Competence Development in International Organization Contexts
ModulkodeKALFP20175
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Læring og Anvendt Filosofi