Pædagogik og pædagogisk innovation (valgmodul)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indenfor temarammen om design bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i pædagogisk teori og didaktik, pædagogisk innovation samt forståelser af innovations- og forandringsprocesser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teorier om pædagogik og didaktik med særligt henblik på undervisning, læring og innovation i uddannelseskontekster
 • Teorier om kreativitet og innovationsbegreber med betydning for analyse af læring og forandringsprocesser, metoder til udforskning og design af innovative læreprocesser i uddannelseskontekster og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger
 • teorier og metoder til evaluering og konsekvensvurdering af design af læreprocesser i uddannelseskontekster

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at kunne foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området pædagogik og pædagogisk innovation
 • at eksperimentere med metoder og redskaber i design af innovative læreprocesser
 • at understøtte innovative læreprocesser på et teoretisk begrundet pædagogisk og didaktisk med forståelse af specifikke grupper, og deres viden og ekspertise
 • at identificere relevante problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området pædagogik og pædagogisk innovation
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • at undervise og vejlede i pædagogik og didaktik
 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere og reflektere over virkningerne af didaktisk design og læreprocesser i uddannelseskontekster

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogik og pædagogisk innovation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelPedagogy and Pedagogical Innovation
ModulkodeKALFP20173
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Læring og Anvendt Filosofi