Viden om læring og forandringsprocesser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der undervises inden for følgende områder: videnskabsteori, metoder i lærings- og uddannelsesforskning, læringsteori, didaktik, organisationsteori og evalueringsteori. Modulet har fokus på at forstå, udvikle og evaluere menneskers erkendelsesprocesser i organisatoriske sammenhænge, at samtænke undervisningsområderne med henblik på en videnskabeligt funderet vidensproduktion og at udvikle samarbejdskompetencer i grupper.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

  • læringsteori i relation til uddannelses- og erhvervskontekster
  • didaktiske teorier i relation til uddannelses- og erhvervskontekster
  • organisationsteori med særligt henblik på læring og forandring
  • evalueringsteori i relation til læring og forandringsprocesser
  • videnskabsteori og metode i relation til studier af læreprocesser
  • empiriske metoder inden for lærings- og uddannelsesforskning, herunder anvendelsesmuligheder og videnskabsteoretiske forudsætninger for kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder
  • videnskabsteoretiske forudsætninger for og metodologiske aspekter af problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

Undervisningsform

 I løbet af semestret udarbejdes en projektrapport. Endvidere udarbejdes en refleksion over projekt- og gruppesamarbejdsproces, herunder brug af IT- eller web-understøttede værktøjer til samarbejde, projektstyring og litteratursøgning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnViden om læring og forandringsprocesser
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En intern, mundtlig og skriftlig prøve i Viden om læring og forandringsprocesser (Knowledge of Learning and Innovative Change). Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport og en procesbeskrivelse og -analyse. Ved gruppesamarbejde indgår procesrefleksionen i gruppens fælles ansvar.

Sidetal: Projektrapporten må mindst være på 15 og højst være på 20 sider pr. studerende, ved to studerende minimum 30 sider og højst 40 sider, ved tre studerende mindst 45 sider og højst 60 sider og ved fire til seks studerende minimum 60 sider og højst 80 sider. Hertil kommer den 3-5 siders refleksion over projekt- og gruppesamarbejdet, som ikke medtælles i førnævnte sidetal.

De studieelementer, der ligger til grund for prøven har en vægt på 30 ECTS-point.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen mundtlige prøve skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelKnowledge of Learning and Innovative Change
ModulkodeKALFP20171
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
FakultetDet Humanistiske Fakultet