Organisationskonsultation, -kommunikation og –udvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet skal den studerende tilegne sig teorier og metoder til at analysere praksisser og fremgangsmåder i forbindelse med organisationskonsultation, herunder tilegne sig viden om disse teorier og metoders sammenhæng med organisations- og kommunikationsudvikling. I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • organisationskonsultation
 • organisationskommunikation
 • organisationsudvikling
 • paradigmer vedrørende organisation-, kommunikationsudvikling.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • forskellige organisationskommunikative konsulentmetoder
 • analysemetoder i forhold til konsulentmetoder forstået som kommunikative indsatser i organisationer
 • sammenhængen mellem forskellige teorier om organisationskonsulent, -kommunikation og –udvikling
 • videnskabsteori, teori og metode vedrørende organisationskonsultation,-kommunikation og –udviklling.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere konsulentmetoder som kommunikationsindsatser med henblik på organisatorisk udvikling.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at reflektere over sammenhængen mellem organisationskonsultation, - kommunikation og –udvikling på baggrund af konkrete analyser af organisationskommunikative konsulentmetoder i praksis
 • at vurdere om de konkrete analyser lægger op til ændringer af den konkrete organisations brug af kommunikative konsulentmetoder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationskonsultation, -kommunikation og –udvikling
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet
ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående læringsmål på en fyldestgørende måde med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Consultation, Communication and Development
ModulkodeKAKOM20184
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 1 af 5
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet