Anvendt æstetik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter på at give den studerende viden, kompetencer og færdigheder vedrørende de æstetiske dimensioner af et budskab med henblik på at tilrettelægge budskaber og situationer, der på relevant og effektfuld vis inkorporerer æstetiske mekanismer.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • Teori om æstetiske grundvilkår og deres relevans for kommunikation
 • Metoder til undersøgelse og vurdering af æstetiske effekter i kommunikation
 • Værktøjer til æstetisk konceptudvikling og –implementering i strategisk kommunikativt øjemed Undervisning vil ske i form af forelæsninger, workshops og praktiske øvelser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • nyere æstetisk teori: semiotik, kognitiv semantik, posthermeneutik, neuroæstetik
 • æstetikkens måde at organisere indhold og udtryk
 • psykologiske effekter • avancerede neuroæstetiske metoder

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne anvende teoretiske og metodiske tilgange i konstruerende øjemed
 • at kunne vurdere de æstetiske træk ved et kommunikativt budskab samt hensigtsmæssigheden ved disse træk

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at udforme budskaber eller situationer, som fremmer involvering, oplevelse, erindring og forståelse, og som bryder med vante kommunikationsmodi på en relevant måde
 • at fremlægge egne budskaber af æstetisk karakter
 • at vurdere og bedømme fagfællers budskaber gennem faglig konstruktiv kritik

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt æstetik
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven bedømmes af eksaminator; prøver, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor. Der gives en skriftlig udtalelse om opgaven - herunder om skriftlig formuleringsevne - til den studerende.

Hjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet
ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Aesthetics
ModulkodeKAKOM201814
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 2 af 4
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet