Facilitering af organisatoriske læreprocesser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har teoretisk og praktisk fokus på facilitering af deltagerinvolvering i organisatoriske læreprocesser. Den studerende præsenteres for teorier om og arbejder selv med forskellige tilgange til organisationskonsultation og –intervention, hvor fokus er på facilitering af deltagerinvolvering i organisatoriske læreprocesser I tilknytning til modulet udbydes der workshopbaseret undervisning, hvor forskellige måder at facilitere organisatoriske læreprocesser præsenteres og afprøves.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige måder at facilitere organisatoriske læreprocesser 
  • forskellige måder at involvere deltagerne i læreprocesser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere organisationskommunikative problemstillinger i forbindelse med henblik på facilitering af organisatoriske læreprocesser
  • at reflektere over egne kommunikative kompetencer i forbindelse med konsulent- og interventionsmetoder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • sammen med deltagerne at planlægge og gennemføre kommunikative indsatser med henblik på organisatorisk læring
  • at facilitere organisatoriske læreprocesser
  • at reflektere over egen rollehåndtering som facilitator af organisatoriske læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFacilitering af organisatoriske læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven bedømmes af eksaminator; prøver, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor. Der gives en skriftlig udtalelse om opgaven - herunder om skriftlig formuleringsevne - til den studerende.

Fakta om modulet

Engelsk titelFacilitating organizational learning processes
ModulkodeKAKOM201813
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
Studiefagsmodul, Valgmulighed 1 af 4
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet