Professionel undren og undersøgelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter udvikling og formulering af en erfaringsbaseret undren med henblik på formulering af kommunikationsvidenskabeligt funderede undersøgelsesspørgsmål og videnskabelige problemer, som kan danne grundlag for problemorienteret projektarbejde og kommunikationsvidenskabelige undersøgelser i bredere forstand.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • sammenhænge og forskelle mellem erfaringsbaseret undren og kommunikationsvidenskabeligt funderede undersøgelsesspørgsmål.
  • sammenhængen mellem undersøgelsesspørgsmål og videnskabsteori i tilrettelæggelsen af videnskabelige undersøgelser.
  • kommunikationsfagets videnskabsteori.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive en erfaringsbaseret undren
  • at omsætte en erfaringsbaseret undren til et videnskabeligt undersøgelsesspørgsmål inden for det kommunikationsvidenskabelige område.
  • at forbinde et videnskabeligt undersøgelsesspørgsmål med et videnskabsteoretisk grundlag for undersøgelsen

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at tilrettelægge videnskabelige undersøgelser med afsæt i en personlig undren.
  • at reflektere over grundlaget for videnskabelige undersøgelser.
  • at indgå i fagligt samarbejde om formulering af videnskabelige problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfessionel undren og undersøgelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset samt mindst 80% tilstedeværelse
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen skriftlige besvarelse skal demonstrere de læringsmål, som er angivet ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelProfessional inquiry
ModulkodeKAKOM20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet