Facilitering af organisatoriske læreprocesser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har teoretisk og praktisk fokus på facilitering af deltagerinvolvering i organisatoriske læreprocesser. Den studerende præsenteres for teorier om og arbejder selv med forskellige tilgange til organisationskonsultation og –intervention, hvor fokus er på facilitering af deltagerinvolvering i organisatoriske læreprocesser. 

I tilknytning til modulet udbydes der workshopbaseret undervisning, hvor forskellige måder at facilitere organisatoriske læreprocesser præsenteres og afprøves.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forskellige måder at facilitere organisatoriske læreprocesser
  • forskellige måder at involvere deltagerne i læreprocesser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere organisationskommunikative problemstillinger i forbindelse med henblik på facilitering af organisatoriske læreprocesser
  • at reflektere over egne kommunikative kompetencer i forbindelse med konsulent- og interventionsmetoder.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • sammen med deltagerne at planlægge og gennemføre kommunikative indsatser med henblik på organisatorisk læring
  • at facilitere organisatoriske læreprocesser
  • at reflektere over egen rollehåndtering som facilitator af organisatoriske læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFacilitering af organisatoriske læreprocesser
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af
modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven bedømmes af eksaminator; prøver, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor. Der gives en skriftlig udtalelse om opgaven - herunder om skriftlig formuleringsevne - til den studerende.

Hjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet
ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelFacilitating organizational learning processes
ModulkodeKAKOM201614
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet