Contemporary Issues in International Business

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet definerer og diskuterer udvalgte aktuelle og fremspirende internationale virksomheds-økonomiske problemstillinger, samt hvordan disse problemstillinger placerer sig i det teoretiske og ledel-sesmæssige landskab.

Læringsmål

Viden

Identificere aktuelle internationale virksomhedsøkonomiske problemstillinger.

Færdigheder

Placere fremspirende fænomener i relation til international erhvervsteori samt vur-dere deres betydning for ledelsespraksis.

Kompetencer

Anvende relevante teorier og modeller til at analysere aktuelle internationale virk-somhedsøkonomiske problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af seminarer, gæste-forelæsninger og virksomhedsbesøg med henblik på at indfange essensen af fremspirende fænomener.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnContemporary Issues in International Business
Prøveform
Skriftlig
Individuel skriftlig 24-timerseksamen
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Issues in International Business
ModulkodeKAIVØ20165B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet