International Business Models and Strategies

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet præsenterer og positionerer forskellige tilgange til udformning af internationale forret-ningsmodeller og -strategier efterfulgt af seminardiskussion af cases fra virkeligheden.

Læringsmål

Viden

Identificere forskellige tilgange til udformning af forretningsmodeller og internationale stra-tegier.

Færdigheder

Anvende denne viden på praksis (cases).

Kompetencer

Anvende relevante teorier og modeller til at analysere internationale forretnings-modeller og -strategier.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational Business Models and Strategies
Prøveform
Skriftlig
Individuel casebaseret skriftlig eksamen. Varighed: 4 timer
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Models and Strategies
ModulkodeKAIVØ20165A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet