Managing International Business Functions

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet præsenterer, positionerer og integrerer teorier inden for internationalisering af virksom-hedsfunktioner og fokuserer særligt på international virksomhedsøkonomi og investering samt internatio-nalisering af innovation.

Læringsmål

Viden

Identificere vigtige virksomhedsfunktioner i et internationalt perspektiv samt nøglebegre-ber og -teorier vedrørende internationale virksomhedsfunktioner.

Færdigheder

Anvende denne viden på praksis (cases).

 

Kompetencer

Anvende relevante teorier og modeller til at analysere internationale virksomheds-funktioner.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant. De studerende udarbejder i tværkulturelle grupper en modulrapport om en valgfri, revelant problemstilling, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnManaging International Business Functions
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelManaging International Business Functions
ModulkodeKAIVØ20164
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet