Cross-cultural Management and Leadership

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Definere, forstå og reflektere over nøglebegreber og teorier inden for tværkulturel ledelse og lederskab samt anvende denne viden i praksis (cases).

Færdigheder

Teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag heraf at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.

Kompetencer

Diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og model-ler samt relatere fagenes indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant. De studerende udarbejder i tværkulturelle grupper en modulrapport om en valgfri, revelant problemstilling, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCross-cultural Management and Leadership
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelCross-cultural Management and Leadership
ModulkodeKAIVØ20162
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet