It, skole og fag (Specialiserings og Valgfag)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler brug af it i skolen, herunder anvendelse, analyse og design af læringsteknologier, analyse og udvikling af elevers og læreres it-kompetencer, design og vurdering af digitale læringsmiljøer og læremidler. Dette omfatter analyser af, hvordan it påvirker de enkelte fag, almendidaktiske problemstillinger og skolen som organisation. Faget kan være en del af specialiseringen i ’It skole og fag’.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Fagdidaktiske problemstillinger der vedrører brug af it og nye medier
  • Teoretiske rammer der beskriver brug af it i skolekontekster
  • Organisatoriske og almendidaktiske problemstillinger, der vedrører brug af it på grundskoler

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til it skole og fag.
  • at anvende og beskrive faglige læringsapplikationer og værktøjsprogrammer.
  • at designe og analysere digitale læringsmiljøer og læremidler
  • at opstille og vurdere eksempler på kompetence og curriculumbeskrivelser der involverer elevers brug af it

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • på et teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag at udvikle løsninger, der involverer brug af it i skolesammenhænge
  • på videnskabeligt niveau og på et højt teoretisk grundlag at evaluere løsninger og initiativer der involverer it i skolesammenhænge
  • at gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for it skole og fag

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt, skole og fag (Specialiserings- og Valgfag)
Prøveform
Skriftlig
Den studerende skal vælge
a)udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte
undervisning i relation til modulet. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet
udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Sidetal pr studerende 10-12 sider ved flere
studerende mindst 2 og højst 3 sider mere pr. ekstra studerende (dvs ved to studerende 12-
15 sider, ved tre studerende 14-18 sider osv.)

eller:

b)Modulet kan afløses gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets
undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal
specificere hvilke og hvor mange aktiviteter som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDe studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 5 ECTS-point

Fakta om modulet

Engelsk titelIT, school and subjects - Specialisation and elective module
ModulkodeKAITLÆ20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet