Organisatorisk læring og it

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er centreret omkring forståelse af læring og vidensudvikling i organisationer i relation til it-integrerende processer. Der er fokus på teoretiske tilgange til innovation, implementering og forankring, på organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i relation til læring og it-integrerende processer i organisationen.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teorier om innovation, implementering og forankring af it i organisatoriske læringsperspektiver,
  • metoder og analytiske problemstillinger i relation til organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i et it-integrereret organisatorisk læringsperspektiv

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne foretage velunderbyggede og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,
  • at kunne anvende relevante metoder til at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser, der har et it-integreret organisatorisk læringsperspektiv

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne igangsætte og styre en forandringsproces eller projektproces i organisatorisk læring og it baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og praksisorienterede metoder og redskaber,
  • at kunne analysere og vurdere it-integreret organisatoriske læringsprojekter i et fremadrettet lærings- og samarbejdsperspektiv med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression i processen

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring og it
Prøveform
Skriftlig
Den studerende skal vælge
a) udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte
undervisning i relation til modulet. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet
udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Sidetal pr studerende: 10-12 sider. Ved flere
studerende mindst 2 og højst 3 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to personer 12-15
sider, v. tre personer 14-18 sider osv.

eller:


b)Modulet kan afløses gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets
undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal
specificere hvilke og hvor mange aktiviteter som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational learning and IT - Specialisation and elective module
ModulkodeKAITLÆ20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet