Interaktionsdesign (Specialiserings- og valgfag)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter blandt andet human-computer interaction (HCI), user experience design og interaction design og er centreret omkring samarbejde mellem relevante aktører (brugere og designere) og it-baserede designprocesser i forhold til læring, videndeling, samarbejde og vidensudvikling. Modulet har fokus på it-baserede designmetoder og -processer, digital innovation og brugerinddragelse i interaktive udviklingsprocesser. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • begreber, teorier og modeller om interaktionsdesign, herunder designteori og it-baserede designprocesser, som inddrager læring og vidensdeling,
  • brugerinddragelse og samarbejde med brugere i it-baserede design- og interaktionsprocesser, som inddrager læring og vidensdeling
  • innovation og kreativitet i interaktive udviklings- og designprocesser., som inddrager læring og vidensdeling

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at foretage vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,
  • at kunne tilrettelægge og gennemføre designprocesser i relation til interaktionsdesign,
  • at kunne udarbejde for-analyser og vurdere brugernes behov med henblik på itbaseret design og prototyper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • på videnskabeligt niveau at kunne analysere og vurdere interaktionsdesignprocessen som et fremadrettet lærings- og samarbejdsforløb med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression,
  • at kunne analysere, designe, re-designe og vurdere interaktionsdesign gennem fagets centrale metoder og teorier
  • at kunne redegøre for principper for interaktionsdesign af digitale produkter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign (Specialiserings- og Valgfag)
Prøveform
Skriftlig
Den studerende skal vælge

a)udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte
undervisning i relation til modulet. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet
udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Sidetal: pr. studerende 10-12 sider ved flere
studerende mindst 2 og højst 3 sider mere pr. ekstra studerende (dvs v. to personer 12-15
sider, v. tre personer 14-18 sider osv.)

eller

b)Modulet kan afløses gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets
undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal
specificere hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecialiserings- og Valgfag (Interaction Design – (Specialisation and elective module))
ModulkodeKAITLÆ20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet