It-begreber og teknologiforståelser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på at opnå indsigt i og at kunne anvende centrale it-begreber og teknologiforståelser. Det involverer begreber til at beskrive hvordan teknologi påvirker identitet, læring og det sociale og fysiske rum, samt teorier og begreber, der rammesætter forskellige forståelser af hvad teknologi er. Undervisningen omfatter forelæsninger og gruppediskussioner med inddragelse af eksemplificerende cases. Der arbejdes med dialogiske præsentationsformer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • it-begreber, og teorier om teknologiforståelser og deres anvendelse i praksis
  • It-begrebers forankring i forskellige videnskabstraditioner, for eksempel teknisknaturvidenskabelige og humanistisk-samfundsfaglige – og på tværs af disse

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne foretage analyser og vurderinger af it-begreber og teknologiforståelser i teori og praksis
  • at kunne formidle it-begreber og teknologiforståelsers betydning i konkrete cases.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne identificere og anvende relevante teknologibegreber, for eksempel teknisknaturvidenskabelige samt lærings- og organisationsvidenskabelige begreber om teknologi i kontekst
  • på videnskabeligt niveau at kunne reflektere over it-begreber og teknologiforståelser i forhold til konkrete cases

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-begreber og teknologiforståelser
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eksaminator samt evt. andre interesserede holder et mundtligt oplæg samt deltager som opponent i forbindelse med de medstuderendes fremlæggelse af oplæg.

Oplægget skal knytte an til et på forhånd individuelt udarbejdet skriftligt arbejde i formen: En opgave om en faglig case inden for modulets tema.
Casen for opgaven aftales med den modulansvarlige lærer.
Opgaven må mindst være 5 sider og højst 7 sider og den studerendes samlede prøvetid udgør 20 min
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDer anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation
tillægges samme vægt.

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Concepts and Philosophy of Technology
ModulkodeKAITLÆ20172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet