Industriel dynamic - regioner, klynger og evolution

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Indskrivning på kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modul 6 er – med udgangspunkt i innovationssystemsperspektivet - at give den studerende viden om en række modeller til forståelse og analyse af evolution i erhvervsstrukturer. 

I modulet gives de studerende en forståelse for de vigtigste teorier og modeller indenfor industriel dynamik. Dette gøres med innovationssystem-perspektivet.

Læringsmål

Viden

  • om centrale koncepter, definitioner, teorier og modeller omkring industriel dynamik
  • om teorier og modeller til analyse af evolution i industristruktur ud fra et innovationssystem-perspektiv
  • om centrale teorier for udviklingen af klynger og regional industristruktur

Færdigheder

  • til at analysere evolutionen af industrier i en industristruktur
  • til at analysere hvordan forskellige innovationssystemer påvirker industriel dynamik
  • til at analysere rollerne for teknologisk forandring og geografisk afgrænsede processer i industriel dynamik

Kompetencer

  • til at udføre, strukturere og afrapportere resultaterne fra forskning i industriel dynamik og implikationerne for ledelse og for politik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIndustrial dynamics -regions, clusters and evolution
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Skriftlig eller mundtlig (fastsættes af studienævnet inden semesterstart).
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående
kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af
modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelIndustrial dynamics -regions, clusters and evolution
ModulkodeKAINV20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet