Mobilitet, udvikling og diaspora

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til migrations strømme og disses ind-virkning globalt for at skabe en forståelse af de komplekse dynamikker, der eksisterer mellem indi-vider, institutioner og udvikling.

Indhold

Modulet indeholder temaer inden for:

• Udvikling på lokalt niveau (community based development) og bæredygtighed.

• Transnationale identiteter.

• Diaspora.

 

Læringsmål

Viden

  • besidder viden om forskellige teoretiske og metodiske værktøjer inden for felter-ne mobilitet, udvikling og diaspora

Færdigheder

  • kan anvende sin viden inden for modulets fagområder til at udvælge teorier og analytiske perspektiver samt at den studerende kan forholde sig kritisk til teorier og analyse
  • kan analysere fra et tværvidenskabeligt og komparative perspektiv

Kompetencer

  • kan reflektere og argumentere på et vi-denskabeligt grundlag
  • kan analysere mobilitet, udvikling og di-aspora fra forskellige perspektiver og dermed kan kvalificere sig til at arbejde inden for feltet

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger og seminarer, herunder øvelser og studenterbidrag.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMobilitet, udvikling og diaspora
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres sammen med modulet Transnational mobilitet og forandring og modulet Etik i turisme og etik i forhold til udvikling (3 x 5 ECTS) ved en intern individuel skriftlig prøve. Prøven har form af en 48 timers hjemmeopgave, som indeholder spørgsmål relate-ret til de tre moduler. Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet.

Fakta om modulet

Engelsk titelMobilities, Development and Diaspora
ModulkodeKAINF201750
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Internationale Forhold
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet