Etik i turisme og etik i forhold til udvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Formålet med modulet er at give den studerende kendskab til kritisk at kunne analysere kernete-maer inden for bæredygtig planlægning, der ses som afgørende for myndigheder i udviklingslande (på det lokale, regionale og nationale niveau), for internationale organisationer og inden for interna-tional turisme.

Indhold

Modulet indeholder temaer inden for:

• Cases fra forskellige områder globalt med fokus på etik, specielt relevant for planlægning og policy inden for bæredygtig udvikling.

• Økonomiske kriser og deres betydning for forskellige regioner.

• Corporate responsibility.

 

Læringsmål

Viden

  • besidder viden om forskellige teoretiske og metodiske værktøjer inden for felter-ne etik, turisme og udviklingsstudier

Færdigheder

  • kan anvende sin viden inden for modu-lets fagområder til at udvælge teorier og analytiske perspektiver samt at den stu-derende kan forholde sig kritisk til teorier og analyse

  • kan analysere fra et tværvidenskabeligt og komparative perspektiv

Kompetencer

  • selvstændigt skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
  • skal kunne planlægge og styre kom-plekse arbejds- og udviklingssituationer inden for turisme og udvikling med ind-dragelse af etiske perspektiver.

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger og seminarer, herunder øvelser og studenterbidrag.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEtik i turisme og etik i forhold til udvikling
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres sammen med modulet Transnational mobilitet og forandring og modulet Mobilitet, udvikling og diaspora (3 x 5 ECTS) ved en intern individuel skriftlig prøve. Prøven har form af en 48 timers hjemmeopgave, som indeholder spørgsmål relate-ret til de tre moduler. Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet.

Fakta om modulet

Engelsk titelEthics in Tourism and Ethical Development
ModulkodeKAINF201749
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Internationale Forhold
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet