Udfordringer i udviklingslandene

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

Dette modul har som overordnet mål at give de studerende et faktuelt overblik over væsentlige udfordringer, som lande i den tredje verden står overfor; at introducere de studerende til teorier, som kan forklare problemerne, og at sætte dem i stand til at forholde sig kritisk til teorierne.

Modulet har desuden som mål:

1) at den studerende får forståelse af intrastatslige konflikter i udviklingslandene og af, hvordan sådanne konflikter kan håndteres både nationalt og via det internationale samfund

2) at den studerende introduceres til væsentlige principper for projektledelse i relation til udviklings-landene, herunder bl.a. projektledelse inden for internationalt udviklingssamarbejde, samt bliver i stand til at vurdere udvalgte konkrete projekter kritisk.

Indhold

I modulet behandles eksemplarisk forskellige væsentlige udfordringer, som udvalgte lande i den tredje verden står overfor, så som intrastatslige konflikter og forskellige andre udviklingsproblem-stillinger. Desuden diskuteres forskellige teoretiske tilgange for at forklare og forstå disse udfor-dringer. Endelig behandles centrale principper i projektledelse og projektcyklens forskellige faser, lige som udvalgte konkrete projekter behandles. Modulet danner grundlag for videre teoretisk og praktisk arbejde med feltet i semestrets projektmodul.

Læringsmål

Viden

  • besidder kritisk viden om teorier og praksis inden for feltet intrastatslig konflikt og konfliktløsning og herunder det internationale samfunds bi-drag til løsning heraf
  • har viden om projektledelse inden for internationalt udviklingssamarbejde
  • har viden om væsentlige principper for projektledelse og projektcyklen

Færdigheder

  • kan anvende sin forståelse til at analysere konkrete intrastatslige konflik-ter
  • kan anvende sin viden og forståelse af projektledelse og projektcyklen i relation til konkrete eksempler på internationalt samarbejde/bistandsprojekter
  • kan anvende sin viden om projektledelse til at indgå i ledelse af internationale udviklingsprojekter

Kompetencer

  • kan anvende sin viden og sine færdigheder inden for modulet i konkrete opgaver inden for konflikthåndtering og international projektledelse og udvikling
  • kan reflektere og argumentere over modulets fagområder på et videnskabeligt grundlag

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger og seminarer, eventuelt med øvelser og studenterbidrag.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobalisering, nye magter og nye markeder
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres ved en intern individuel skriftlig prøve. Prøven har form af en 48 timers hjem-meopgave, som indeholder spørgsmål inden for modulet. Besvarelsen må højst være på 8 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i kursuslitteraturen.

Fakta om modulet

Engelsk titelChallenges to the Developing World
ModulkodeKAINF201741
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Internationale Forhold
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet