Latinamerikansk historie og udvikling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål

• at den studerende bliver i stand til at analysere og forstå latinamerikanske udviklingsmæssige problemstillinger inden for politik, økonomi, kultur og internationale relationer

• at den studerende opnår evnen til at forstå og analysere sammenhængen mellem politiske, økonomiske og kulturelle faktorer og de historiske udviklingsprocesser i Latinamerika under inddragelse af udviklingsteorier og teorier om internationale relationer

• at den studerende opnår indsigt i historiske udviklingsprocesser i Latinamerika og disses relati-on til internationale udviklingsprocesser

• at den studerende opnår forståelse for den historiske udviklings betydning for nutidige politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Latinamerika og for Latinamerikas internationale relationer.

Indhold

• latinamerikansk historie og udvikling inden for politiske, økonomiske og kulturelle udviklingsprocesser, etniske forhold og internationale relationer. Hovedvægten lægges på perioden efter 1930

• udviklingsteorier af særlig relevans for Latinamerika

• teorier om internationale relationer af særlig relevans for Latinamerika.

Modulet danner grundlag for videre teoretisk og praktisk arbejde med feltet i semestrets projekt-modul,

Læringsmål

Viden

  • besidder viden om teorier og praksis inden for feltet latinamerikansk histo-rie og udvikling og kan reflektere herover på et videnskabeligt grundlag
  • besidder grundlæggende viden om og forståelse af temaer inden for feltet latinamerikansk historie og udvikling og forskellige tilgange til studiet af disse

Færdigheder

  • kan anvende sin viden inden for modulets fagområder til at udvælge teorier, der passer til det analytiske formål og samtidig forholde sig kritisk til disse teorier

Kompetencer

  • kan reflektere og argumentere på et videnskabeligt grundlag

Undervisningsform

Modulet afvikles som forelæsninger og seminarer eventuelt med øvelser og studenterbidrag.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLatinamerikansk historie og udvikling
Prøveform
Mundtlig
Modulet evalueres ved en intern individuel mundtlig prøve. Prøven har form af en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor om et spørgsmål stillet inden for modulets pensum.
Normeret prøvetid: 20 min. inkl. votering og meddelelse af karakteren.
Forberedelsestid: 20 minutter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12:
gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02:
gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i kursuslitteraturen.

Fakta om modulet

Engelsk titelLatin American History and Development
ModulkodeKAINF201735
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Internationale Forhold
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet