Interaktionsdesign

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter blandt andet human-computer interaction (HCI), user experience design og interaction design og er centreret omkring samarbejde mellem relevante aktører (brugere og designere) og it-baserede designprocesser i forhold til læring, videndeling, samarbejde og vidensudvikling.

Modulet har fokus på it-baserede designmetoder og -processer, digital innovation og brugerinddragelse i interaktive udviklingsprocesser

Læringsmål

Viden

 

  • begreber, teorier og modeller om interaktionsdesign, herunder designteori og it-baserede designprocesser, som inddrager læring og vidensdeling,

  • brugerinddragelse og samarbejde med brugere i it-baserede design- og interaktionsprocesser, som inddrager læring og vidensdeling

  • innovation og kreativitet i interaktive udviklings- og designprocesser., som inddrager læring og vidensdeling

Færdigheder

 

  • at foretage vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre designprocesser i relation til interaktionsdesign,

  • at kunne udarbejde for-analyser og vurdere brugernes behov med henblik på it- baseret design og prototyper

Kompetencer

 

  • på videnskabeligt niveau at kunne analysere og vurdere interaktionsdesignprocessen som et fremadrettet lærings- og samarbejdsforløb med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression,

  • at kunne analysere, designe, re-designe og vurdere interaktionsdesign gennem fagets centrale metoder og teorier

  • at kunne redegøre for principper for interaktionsdesign af digitale produkter

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign
Prøveform
Skriftlig
Den studerende skal vælge
a)udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte undervisning i relation til modulet.
Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet udpegede fagansvarlige og den/de studerende.
Sidetal:
Pr. studerende 10-12 sider ved flere studerende mindst 2 og højst 3 sider mere pr. ekstra studerende (dvs v. to personer 12-15 sider, v. tre personer 14-18 sider osv.)
eller:

b)Modulet kan afløses gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse.
Modulets undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal specificere hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Design – (Specialisation and elective module)
ModulkodeKAIIOL20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet