It-begreber og teknologiforståelser

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på udvikling af centrale it-begreber og teknologiforståelser.

Det involverer begreber til at beskrive hvordan teknologi påvirker identitet, læring, samt det sociale og fysiske rum, samt teorier der rammesætter forskellige forståelser af hvad teknologi er.

Undervisningen omfatter forelæsninger, gruppediskussioner med inddragelse af eksemplificerende cases.

Der arbejdes med dialogiske præsentationsformer.

Læringsmål

Viden

  • it-begreber, og teorier om teknologiforståelser.

Færdigheder

  • at kunne foretage afklaringer af it-begreber og teknologiforståelser

  • at kunne formidle it-begreber og teknologiforståelser, knyttet til forskellige teknologiforståelser i forhold til konkrete cases.

Kompetencer

  • på videnskabeligt niveau at kombinere it-begreber med teknologiforståelser i forhold til konkrete cases.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-begreber og teknologiforståelser
Prøveform
Skriftlig
Prøven foregår som en kombineret mundtlig og skriftlig prøve ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eksaminator samt evt. andre interesserede holder et mundtligt oplæg samt deltager som opponent.

Oplægget skal knytte an til en på forhånd individuelt udarbejdet skriftligt arbejde i formen: En opgave om en faglig case inden for modulets tema.

Casen for opgaven aftales med den modulansvarlige lærer.

Opgaven må højst være på 7 sider og den studerendes samlede prøvetid udgør 30 min.

Der anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation tillægges samme vægt.

Der er ingen intern censor til denne prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Concepts and Philosophy of Technology
ModulkodeKAIIOL20162
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
FakultetDet Humanistiske Fakultet