Undersøgelsesdesign til digitale medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet lærer de studerende at analysere, vurdere, udvikle, planlægge og afvikle undersøgelsesforløb, samt afrapportere og indarbejde undersøgelsesresultater i arbejdet med design af interaktive digitale produkter i relation til modtager, formål, kontekst og proces. Der lægges vægt på både kvalitativt og kvantitativt undersøgelsesdesign, såvel som anvendelse af både fysiske og digitale værktøjer til at gennemføre undersøgelsen.

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • undersøgelsesmetoder og -teknikker
 • feltundersøgelser, laboratorie-baserede undersøgelser og mixed methods
 • analyse af undersøgelsesresultater samt afrapportering
 • anvendelse af undersøgelsesresultater.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • metoder til undersøgelse og informering af designet af interaktive digitale medier
 • forholdet mellem kvalitative og kvantitative datakilder
 • omsætning af undersøgelsesresultater til designprodukter og/eller designevalueringer
 • dokumentation af undersøgelsesresultater
 • praktiske, økonomiske og kontekstuelle faktorer i udarbejdelsen af undersøgelsesdesigns.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • selvstændigt at udvælge relevante undersøgelsesmetoder og teknikker og kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder og på baggrund heraf opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • at sammensætte og igangsætte undersøgelsesforløb med relevans for mål og genstandsfelt
 • at opsamle, analysere og kommunikere undersøgelsesresultater.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne afgrænse og udføre et undersøgelsesdesign, herunder at kunne vurdere hvad der er muligt at undersøge, og hvad der ikke er muligt at undersøge.
 • at kunne overskue og vurdere konsekvenserne af forskellige komplekse teoretiske, metodiske og praktiske valg i forbindelse med et undersøgelsesdesign
 • at kunne opsamle og håndtere indsamlet data med henblik på omsætning til designprodukt eller designevaluering
 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for modulets område.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUndersøgelsesdesign til digitale medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund afmodulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Prøven bedømmes af eksaminator; prøver, som bedømmes til ikke-bestået, bedømmes tillige af en censor. Der gives en skriftlig eller mundtlig udtalelse om opgaven - herunder om skriftlig formuleringsevne - til den studerende
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods for Informing Digital Media Design
ModulkodeKAIDM20185
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet