Projektledelse og strategisk design (projektmodul)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende generel viden om strategisk design og projektledelse, og det giver dem mulighed for at tilegne sig kompetencer til på metodisk vis at gennemføre et projekt af strategisk og realiserbar karakter. Endvidere indgår formidlingen af digitale designprojekter. De studerende lærer at analysere, vurdere og udvikle formidling af resultatet af interaktive digitale designprojekter i relation til modtager, formål, kontekst og proces. Der skal ske en formidling af projektets resultater til ikke-fagfæller. Fagspecifik videnskabsteori omkranser modulets arbejde.

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • projektledelse og projektstyring inden for interaktive digitale medieprojekter
 • strategisk design, med henblik på integration af menneskelige værdier, teknologier, organisationer og forretningsmodeller
 • kreative processer og innovationsformer
 • fagspecifik videnskabsteori
 • formidling af digitalt design.

I tilknytning til det problemorienterede projektarbejde tilbydes faglig vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • teorier og metoder indenfor projektledelse, projektstyring og strategisk design, herunder specielt ledelse og styring af digitale medieprojekter og innovative processer baseret på højeste internationale forskning
 • strategisk design, forstået som kombinationen af teknologiske, værdimæssige, forretningsmæssige og organisatoriske aspekter
 • fagspecifik videnskabsteori i en kontekst af generel videnskabsteori og forståelse af på et videnskabeligt grundlag at kunne reflektere over modulets faglige områder og kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • dokumentation og specifikationstyper
 • formidling i designprocessen

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende af teorier, metoder og teknikker indenfor projektledelse
 • at kunne analysere og anvende strategiske designopgaver og på baggrund heraf opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • udarbejdelse af formidlingsmateriale til kommunikation af digitalt design
 • analyse, vurdering, udvikling og arbejde med formidling af interaktive digitale produkter i relation til modtager, formål, kontekst og proces.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at lede og formgive de processuelle sider af digitale medieprojekter samt opretholde et sideløbende fokus på brugere og aftagere
 • at reflektere videnskabsteoretisk om modulets processer og designprodukter
 • udarbejdelse af professionelt og adækvat formidlingsmateriale i forhold til aktuel designløsning, modtagergruppe og procesforløb
 • at fremlægge og argumentere for digitalt design; bl.a. med udgangspunkt i udarbejdet formidlingsmateriale.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektledelse og strategisk design
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i
samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages
en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
Litteraturgrundlag: Minimum 1250 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i
tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående læringsmål på en fyldestgørende måde med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Management and Strategic Design
ModulkodeKAIDM20184
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
8. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet