Agil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer de studerende til i professionelt refleksivt arbejde at identificere problematikker i praksis. Gennem en iterativ og løsningsorienteret proces bearbejdes og udfordres initierende forståelser med henblik på at identificere løsningsrum og konceptuelle løsninger. Der er således tale om at udfordre forståelsen af verden ’som den er’ for at kunne forestille sig verdenen ’som den kunne blive’.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • agile undersøgelses- og syntesemetoder
  • brugercentrerede innovative fremstillingsprocesser
  • digitale design redskaber og metoder til konceptudvikling
  • innovation, professionel praksis og tværfaglige samarbejdsformater

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at observere og analysere praksisproblematikker
  • at syntetisere og konceptualisere med digitale medier
  • at kunne arbejde problemorienteret i tværfaglige sammenhæng

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at forholde sig kritisk, agilt og refleksivt til fagområdet gennem undersøgelse, analyse og syntese
  • at forstå og reformulere praksisproblematikker og belyse potentielle løsningsrum
  • at indgå i flerfagligt samarbejde om formulering af videnskabelige problemstillinger med udgangspunkt i praksis

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAgil konceptudvikling i et designforskningsperspektiv
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, hvilket indebærer indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset samt mindst 80% tilstedeværelse.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen skriftlige besvarelse skal demonstrere de læringsmål, som er angivet ovenfor.

Fakta om modulet

Engelsk titelAgile concept development in a design research perspective
ModulkodeKAIDM20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet