Forskningsmetodologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet lærer de studerende at planlægge større komplekse undersøgelser selvstændigt og på et fagspecifikt grundlag. Der lægges vægt på den studerendes selvstændige identifikation og beskrivelse af undersøgelsesobjektet samt på refleksion af forskellige metodiske tilgange, herunder såvel kvalitative som kvantitative, til udmøntning af undersøgelsen.

I tilknytning til modulet kan udbydes virtuelle forløb, seminarer og vejledning inden for følgende område:

  • Undersøgelsesdesign.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • fagspecifikke paradigmer og videnskabelige metoder
  • Sammenhængen mellem videnskabsteori, videnskabelig metode og teorivalg i videnskabelige undersøgelser.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • tilrettelæggelse af fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter, herunder valg af undersøgelsesobjekt, metode og teori
  • Vurdering af konsekvenserne af forskellige metodiske og teoretiske tilgange til fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • tilrettelæggelse af fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter i specifikke kontekster i praksis
  • at arbejde selvstændigt og indgå i fagligt samarbejde i relation til tilrettelæggelse af fagspecifikke undersøgelser og forskningsprojekter med en professionel tilgang.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en skriftlig hjemmeopgave hvor den/de studerende på baggrund af modulet redegør for designet af en større fagspecifik undersøgelse inden for uddannelsens fagområde uden dog at gennemføre selve undersøgelsen. Emnet vælges af den/de studerende og afleveringsfristen fastsættes af studienævnet.

Den skriftlige opgave må laves i grupper af op til 3 studerende. Hvor det skriftlige arbejde er
lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af
arbejdet. Der gives en bedømmelse for den skriftlige præstation, dvs. den del af det skriftlige
arbejde, som den studerende er ansvarlig for.

Den skriftlige besvarelse må højst være på 8 sider ved én studerende, 10 sider ved to
studerende og 12 sider ved tre studerende
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen
bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikkebestået bedømmes opgaven tillige af en intern censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch Methodology
ModulkodeKAIDM20178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
FakultetDet Humanistiske Fakultet