Formidling af historien

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan formidle historie gennem både skriftlige og ikke-skriftlige former.

Den studerende trænes gennem undervisning og besvarelse af tre øvelsesopgaver i at kommunikere præcist og effek-tivt til en på forhånd defineret målgruppe gennem både skriftlige og ikke-skriftlige medier (herunder digitale medier).

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om forskellige skriftlig og ikke-skriftlige formidlingsformer

Færdigheder

  • identificere forskellige skriftlige samt ikke-skriftlige mediers målgrupper
  • identificere den rette formidlingsform for den udvalgte målgruppe
  • identificere et afgrænset budskab, som skal formidles

 

 

Kompetencer

  • -udføre den valgte formidling tilfredsstillende gennem tre forskellige øvelser, som hver især skal benytte forskellige medier.

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver. Minimum én øvelsesopgave skal tage form af formidling af resultaterne fra en af de(n) studerendes egne tidligere projektrappor-ter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormidling af historien
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Modulet evalueres som led i undervisningen (porteføljeeksamen). For at bestå modulet skal den studerende som led i undervisningsforløbet aflevere og have godkendt tre opgavebesvarelser; ved kursets afslutning afleveres disse som en samlet portfolio til bedømmelse. Alle tre øvelsesopgaver skal være udført således, at de er klar til offentliggørelse. De tre opgavers emner og omfang aftales mellem underviser og den enkelte studerende og skal godkendes af underviser inden aflevering.
For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en prøve.
Til denne prøve stilles der
spørgsmål af samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierForudsætningen for at bestå modulet er, at den studerende kan identificere forskellige mediers målgrupper, identifi-cere den rette formidlingsform for den udvalgte målgruppe og afgrænse det budskab, der gøres til genstand for for-midling. Endeligt skal den studerende kunne udføre den valgte formidling gennem tre forskellige øvelser.

Fakta om modulet

Engelsk titelTransmission of History
ModulkodeKAHIS20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 400 sider og kan indeholde ikke-trykt materiale (blog-indlæg, podcasts etc), svarende til i alt ca. 400 sider litteratur.