Akademisk formidling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at skærpe den studerendes formidlingsevner i både akademiske og ikke- akademiske sammenhænge, herunder den studerendes bevidsthed om og evne til at formidle egen faglighed og egne kompetencer som akademiker. Modulet er derfor bygget op omkring fire spor: 1) Med afsæt i et fagligt projekt eksperimenteres der med formidling af egen faglighed i en bredere kontekst. 2) Via aktiviteter/begivenheder som fx en solution camp omsætter den studerende sine akademiske færdigheder i en konkret kontekst. 3) Via oplæg og vejledning bistås den studerende i at afklare egne kompetencer, interesser og faglige selvforståelse. 4) Kandidatuddannelsens mentorforløb sættes i gang. Det er den studerendes eget ansvar at træffe aftale med en relevant mentor.

Læringsmål

Viden

  • hvad akademisk faglighed er, herunder den studerendes særegne profil og faglighed
  • hvad egen faglighed kan, herunder i sammenligning med kandidater fra andre uddannelser
  • udfordringer og muligheder ift. at formidle egen faglighed, både til andre akademikere samt ikke-akademikere

Færdigheder

  • at formidle fagligt stof til andre akademikere samt ikke-akademikere
  • at formidle egen faglighed og egne kompetencer i et ikke-fagligt sprog
  • at bringe sin egen faglighed i spil i relation til en praktisk problematik

Kompetencer

  • at kunne sætte sin faglighed ind i en større praktisk sammenhæng
  • at kunne oversætte egen faglighed til et kompetencesprog
  • at kunne målrette og tilpasse sin kommunikation om egen faglighed ift modtageren

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en selvvalgt stillingsbeskrivelse eller en motiveret ansøgning, hvor den studerende med fokus på faglige kompetencer begrunder, hvorfor ansøgningsstedet har brug for en kandidat med den studerendes faglige profil. Til eksamen fremlægger den studerende sin besvarelse for to medstuderende og eksaminator, og den studerende forholder sig ligeledes kritisk spørgende til 2 andre fremlæggelser.

Prøvetid: 30 min.

Omprøve: Hvis en studerende ikke består, reeksamineres der igennem en tilsvarende opgave, dog uden at der her vil være andre studerende til stede. Fremlæggelsen bedømmes da af modulets underviser.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic dissemination
ModulkodeKAFIL20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet