Akademisk formidling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at skærpe evnen til akademisk formidling herunder også at skærpe den studerendes bevidsthed om og evne til at formidle egen faglighed og egne kompetencer som akademiker. Modulet er derfor bygget op omkring fire spor: 1) Med afsæt i den studerendes BA-projekt eksperimenteres med at formidle egen faglighed i en bredere kontekst. 2) Via AAU-innovation eller lignende institutioner på AAU deltager de studerende i en såkaldt solution camp, hvor de studerende dels får lejlighed til at bringe deres akademiske færdigheder i spil, dels anledning til at reflektere over, hvori samme færdigheder består. 3) Personligt kompetenceafklaringsforløb, bl.a. bistået af karrierecenteret på AAU eller lignende institutioner på AAU. 4) Igangsætning af kandidatuddannelsens mentorforløb, hvor det er den studerendes eget ansvar at træffe aftale med relevant mentor. Det er en betingelse for at gå til eksamen, at man har været i et mentorforløb.

Læringsmål

Viden

  • hvad akademisk faglighed er, herunder den studerendes særegne profil og faglighed
  • hvad egen faglighed kan, herunder i sammenligning med kandidater fra andre uddannelser
  • udfordringer og muligheder ift. at formidle egen faglighed, både til andre akademikere samt ikke-akademikere

Færdigheder

  • at formidle fagligt stof til andre akademikere samt ikke-akademikere
  • at formidle egen faglighed og egne kompetencer i et ikke-fagligt sprog
  • at bringe sin egen faglighed i spil i relation til en praktisk problematik

Kompetencer

  • at kunne sætte sin faglighed ind i en større praktisk sammenhæng
  • at kunne oversætte egen faglighed til et kompetencesprog
  • at kunne målrette og tilpasse sin kommunikation om egen faglighed ift modtageren

Undervisningsform

Se under modulets indhold.Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven er en bunden opgave, hvor den studerende på baggrund af et oplæg fra underviser skal formidle egne kompetencer ift en fiktiv stillingsbeskrivelse eller en umotiveret ansøgning, hvori det begrundes, hvorfor ansøgningsstedet har brug for en kandidat med den studerendes profil. Til eksamen fremlægger den studerende sin besvarelse for to medstuderende samt underviser og giver kritik til 2 andre fremlæggelser.

Prøvetid: 30 min.

Omprøve: Hvis en studerende ikke består, reeksamineres der igennem en tilsvarende opgave, dog uden at der her vil være andre studerende til stede. Fremlæggelsen bedømmes da af modulets underviser.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic Work
ModulkodeKAFIL20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Anvendt Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Læring og Anvendt Filosofi