Eksportmarketing

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Studerende fra Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (International Virksomhedsøkonomi) kan deltage i dette valgfag.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Eksportmarketing udgør det første trin i en international marketingproces. Modul 5a vil derfor introducere den studerende til teorier, modeller og redskaber til at forstå eksportmarketingprocesser og alternative strategier til at forbedre virksomheders konkurrenceevne, hvad angår eksisterende og ny ek-sport.

Læringsmål

Viden

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om teorier og modeller inden for eksportmarketing.

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og modeller til at analysere ek-sportmarketingproblemstillinger i internationale virksomheder i en global erhvervskontekst.

Undervisningsform

Modulet vil introducere den studerende til eksportmarketingteorier samt redskaber, der vil sætte den studerende i stand til at analysere eksportmarketingrelaterede problem-stillinger. Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnExport Marketing
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelExport Marketing
ModulkodeKAEIM20165A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet