International Branding and Marketing Communication

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Centrale emner og problemstillinger inden for international branding- og marketingkommunikati-on i relation til strategiformulering for international marketing.

Læringsmål

Viden

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om teorier og modeller inden for branding- og marketingkommunikation.

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og modeller til at analysere branding- og kommunikationsproblemstillinger i internationale virksomheder.

Undervisningsform

Modulet vil introducere den studerende til teorier inden for branding- og marketingkommunikation i international erhvervssammenhæng samt redskaber, der sætter den studeren-de i stand til at analysere og formulere branding- og marketingkommunikationsstrategier med henblik på at forbedre internationale virksomheders konkurrenceevne. Undervisningen gennemføres som en kombinati-on af forelæsninger, cases og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational Branding and Marketing Communication
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsæt-ninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Branding and Marketing Communication
ModulkodeKAEIM20164
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet