International Branding and Marketing Communication

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Centrale emner og problemstillinger inden for international branding- og marketingkommunikati-on i relation til strategiformulering for international marketing.

Læringsmål

Viden

Modulet vil sætte den studerende i stand til at:

• Demonstrere viden om teorier og modeller inden for branding- og marketingkommunikation.

• Tilegne sig færdigheder og kompetencer til at anvende disse teorier og modeller til at analysere branding- og kommunikationsproblemstillinger i internationale virksomheder.

Undervisningsform

Modulet vil introducere den studerende til teorier inden for branding- og marketingkommunikation i international erhvervssammenhæng samt redskaber, der sætter den studeren-de i stand til at analysere og formulere branding- og marketingkommunikationsstrategier med henblik på at forbedre internationale virksomheders konkurrenceevne. Undervisningen gennemføres som en kombinati-on af forelæsninger, cases og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational Branding and Marketing Communication
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsæt-ninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Branding and Marketing Communication
ModulkodeKAEIM20164
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Erhvervsøkonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet